ÜKSUSED

Klubimajas tehtavad tööd on jagatud kolme üksuse vahel, kus liikmed ja töötajad igapäevaselt kolleegidena koos töötavad. Klubimajas töötavad kontoriüksus, köögiüksus ning töö- ja koolitusüksus.

Kontoriüksus

Kontoriüksuse kaasaegne töökeskkond annab võimaluse osaleda klubimaja juhtimises ning selle kuvandi hoidmises ja arendamises. Kontoriüksuses tutvustatakse klubimaja tegemisi läbi sotsiaalmeedia kanalite ja kodulehe ning hoitakse ühendust klubimajade rahvusvahelise kogukonnaga. Kontoriüksus kogub kokku klubimajas osalemise statistika ja koostab sellest aruandluseks vajalikke kokkuvõtteid. Ühiselt koostatakse kuukava, antakse välja uudiskirja ja korraldatakse neljapäevaõhtust meelelahutusprogrammi. Kord kvartalis ilmub klubimaja kroonika, mille jaoks kirjutatakse artikleid, viiakse läbi intervjuusid, kogutakse kõik materjalid kokku ning kujundatakse leheks. Hea infoliikuvus tagab, et klubimaja toetusvõimalused jõuaks võimalikult paljudeni ja teeks klubimaja ka väljapoole nähtavamaks.

Köögiüksus

Köögiüksus vastutab kogu klubimaja tasakaalustatud maitsva toidu valmistamise eest. Klubimajas on igapäevaselt võimalik osta lõunasööki ja kahe kohvikupausi ajal vahepalu. Kahekäigulise menüüga lõunasöögi ja pauside jaoks on vaja teha mitmeid töid: käia poes, valmistada toit, katta laud ja koguda toiduraha. Lisaks tegeleb köögiüksus köögi eelarvega, inventuuriga ja kaupade tellimisega. Köögiüksus koostab igal nädalal järgmiseks nädalaks menüü. Selle koostamisel lähtutakse taldrikureeglist ja vajalike toidugruppide tasakaalust.

Koostöös Superelu MTÜ toitumisnõustajatega on meil terviseprojekti “Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü” raames koostatud klubimaja enda retseptiraamat, mida saab meilt osta.

Töö- ja koolitusüksus

Töö- ja koolitusüksus seisab selle eest, et kõikidel klubiliikmetel oleks võimalik töötada või õppida endale sobival viisil. Selleks pakub TKÜ tuge vajalike tööharjumuste kujundamiseks, tööellu naasmiseks, seal püsimiseks ja haridustee jätkamiseks. Üksuse töötajate ja liikmetega koos tegeletakse töö- ja koolitusvõimaluste otsimisega, tööandjatega kontakti loomisega, majasiseste koolituste ja haridusprogrammi korraldamisega ja tööstatistika pidamisega; korraldatakse iganädalasi töökoosolekuid, et jagada osalejatele värsket infot uute tööpakkumiste kohta. Töökoosolekul saab jagada enda kogemusi tööl käimise kohta, küsida nõu ja saada tuge ning seeläbi julgustada ja innustada teisi liikmeid.

Kord kuus toimub tööklubi, kus töö- ja koolitusüksus kutsub esinema oma ala spetsialiste, korraldab töötubasid ja tunnustavaid õhtusööke liikmetele ja koostööpartneritele.

Töö- ja koolitusüksus usub, et tahte olemasolul on kõigil võimalik töötada ning panustada.

Close Menu