PROJEKTID

2021
Teadvustatud liikumis ja toitumisharjumused Haabersti klubimajas

Eesmärk:
Iga liige on teadlik oma füüsilisest võimekusest ja toitumusharjumustest ning oskab neid muuta tervist toetavas suunas. Spordi tegemist ja tasakaalustatud toitumist juhendatakse.
Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestis märts – detsember 2021.

2020-2021
Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine Eestis

Eesmärk:
projekti eesmärk on inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine ning erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine.

Tegevus: „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“.
Rakendusüksus: SA Innove
Projekti tegevuste eesmärk on luua klubimaja jaoks eraldi riikliku rahastusega “teenust”, et tõsta psüühikahäirega inimeste elukvaliteeti läbi madala lävendiga teenuse pakkumise.

Projektis osaleb projekti jooksul kuni 40 psüühikahäirega inimest, kellest 20% on aidatud tööle minekul ning 3 on saanud tööle.

Projekti tulemusena:
saab inimene teenusele kohe, kui ta seda tahab saavad teenusele ka need inimesed, kes praegu erihoolekande teenusele saamise protsessi keerukuse ja ebameeldivuse tõttu teenustele üldse ei jõua kuid seda vajaksid saavad abi rohkemad inimesed, kuna klubimaja teenuse puhul ei pea järgima erihoolekande teenuste puhul kehtivad 1/10 töötaja kliendi suhet saavad teenusel olijad minna tööle avatud tööturule, kuid seda klubimaja toega. Klubimaja on loonud koostöösuhted ettevõtetega, kus klubimaja vastutab konkreetsele töökohale värbamise, töö kvaliteedi ja asendamiste eest.

Väheneb hindamisega seotud ebamugavus ja ajakulu ja suureneks teenusele tulija väärikus. Klubimaja liikmed (psüühikahäirega inimesed) on klubimaja teenuse loojad, arendajad ja tarbijad samal ajal ning samuti ka uute liikmete (psüühikahäirega inimeste) värbajad ja klubimaja teenuse tutvustajad koostööpartneritele (Sotsiaalministeerium, haiglad, koolid jne) on psüühikahäirega inimestel oma kogukond, kus nad tunnevad end oodatu, vajatu ja tahetuna; kus nad saavad ise anda ja panustada (mitte olla passiivselt teenuse tarbija rollis nagu tavaliselt päevakeskustes)

2020
Terves kehas terve vaim

Eesmärk:
Haabersti Klubimaja pakub kvaliteetseid, mitmekülgseid ja kättesaadavaid sportimisvõimalus kõigile oma liikmetele. Igal klubiliikmel on võimalik koos teiste liikmetega tegeleda talle sobivas raskusastmes ja tempos spordialaga. On välja kujunenud Klubimaja spordiharrastajate seltskond, kes üksteisele kaasa elavad, üksteist motiveerivad ning ka uusi liitujaid inspireerivad.
Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestis märts – detsember 2020.

2019 – 2020
Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise.

Eesmärk:
Haabersti klubimaja on rahvusvahelistele klubimajade standarditele vastav, akrediteeritud klubimaja Eestis.

Tulemused:
Haabersti klubimaja vastab standardile nr 30, mille kohaselt klubimaja liikmed, töötajad ja juhataja on osalenud kahe- või kolmenädalasel klubimaja baaskoolitusel sertifitseeritud koolitusbaasis.

2019 a. juunis toimunud akrediteerimiskülastusel tehtud soovituste ja/või ettekirjutuste kohta on ellu viidud parandustegevused.

Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kes tunnevad end töötajatega koostööd tehes võrdsena ja kaasatuna.

Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kelle hinnangul klubimaja töötajad töötavad standardite põhiselt.

Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksusel on selgus oma tööülesannetes ning on koostatud üksuse tööd tutvustavad infomaterjalid.

Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksus on teinud koostöökohtumisi 5 ettevõttega leidmaks liikmetele töökohti.

Haabersti klubimaja on tugevdanud oma identiteeti luues World seminaril koostöökontakte 5 klubimajaga.

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise II vooru (01.05.2019-15.05.2019) kaudu ning projekt kestab juuni 2019 – juuni 2020.

2019
Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü.

Eesmärk: Haabersti klubimaja liikmed teavad, mis on tasakaalustatud toitumine ja oskavad sellest toitumisvalikute tegemisel lähtuda. Haabersti klubimajas pakutav lõunasöök ja vahepalad on tervislikud ja mitmekülgsed.

Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestis september – detsember 2019.

Close Menu