PROJEKTID

2019 – 2020
Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise.

Eesmärk:
Haabersti klubimaja on rahvusvahelistele klubimajade standarditele vastav, akrediteeritud klubimaja Eestis.

Tulemused:
Haabersti klubimaja vastab standardile nr 30, mille kohaselt klubimaja liikmed, töötajad ja juhataja on osalenud kahe- või kolmenädalasel klubimaja baaskoolitusel sertifitseeritud koolitusbaasis.

2019 a. juunis toimunud akrediteerimiskülastusel tehtud soovituste ja/või ettekirjutuste kohta on ellu viidud parandustegevused.

Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kes tunnevad end töötajatega koostööd tehes võrdsena ja kaasatuna.

Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kelle hinnangul klubimaja töötajad töötavad standardite põhiselt.

Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksusel on selgus oma tööülesannetes ning on koostatud üksuse tööd tutvustavad infomaterjalid.

Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksus on teinud koostöökohtumisi 5 ettevõttega leidmaks liikmetele töökohti.

Haabersti klubimaja on tugevdanud oma identiteeti luues World seminaril koostöökontakte 5 klubimajaga.

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise II vooru (01.05.2019-15.05.2019) kaudu ning projekt kestab juuni 2019 – juuni 2020.

2019
Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü.

Eesmärk: Haabersti klubimaja liikmed teavad, mis on tasakaalustatud toitumine ja oskavad sellest toitumisvalikute tegemisel lähtuda. Haabersti klubimajas pakutav lõunasöök ja vahepalad on tervislikud ja mitmekülgsed.

Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestis september – detsember 2019.

Close Menu